Komunikat

W związku z brakiem pokrywy lodowej, przychylając się do wniosków wędkarzy, zezwalam na połów z łodzi do dnia 29.02.2020r. w wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Jeziorowe. Jednocześnie przypominam, że okres ochronny szczupaka trwa od 01 stycznia do 30 kwietnia

Prezes Zarządu

mgr inż. A. Abramczyk

 

 

Zaproszenie

Zapraszamy wędkarzy z rodzinami do korzystania z naszej bazy turystycznej i wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego. Przy pobycie powyżej 5 dni udzielamy 50% zniżki na zakup zezwolenia na amatorski połów ryb.

Zestawienie zarybień w latach 2010 – 2018

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Dobrzyń 2010-2018  pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Druglin Duży 2010-2018   pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Łaśmiady 2010-2018   pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Mleczówka Duża 2010-2018   pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Rogale 2010-2018 pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Sawinda Wielka 2010-2018 pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Selment Wielki 2010-2018   pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Szarek 2010-2018   pobierz

Informacja

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dodaliśmy zakładkę Aktualna pogoda. W sposób dynamiczny pokazuje ona bieżące wskazania profesjonalnej stacji pogodowej ustawionej na terenie naszego Gospodarstwa. Zapraszamy do korzystania.

Komunikat

Informujemy, że ceny licencji na rok 2019 pozostają na poziomie cen z roku 2018. Niewielkim zmianom uległ regulamin – doprecyzowano zasady rodzinnego połowu ryb.

 

Informacja

Gospodarstwo Jeziorowe informuje, że w celu ograniczeniu kradzieży sprzętu rybackiego, od dnia 2018-05-14 obszar ich ustawiania we wszystkich jeziorach użytkowanych przez Gospodarstwo (patrz: zakładka „Łowiska) będzie monitorowany za pomocą fotopułapek. Montowane one będą także w należących do firmy stacjonarnych urządzeniach połowowych. Jednocześnie kolejny raz przypominamy, że zgodnie z  art. 8 pkt 1 ust. 12 Ustawy o rybactwie śródlądowym zabrania się połowu ryb wędką w odległości mniejszej niż 50 m  od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa.

 

 

Zestawienie zarybień w latach 2009 – 2017

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Dobrzyń 2009-2017  pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Druglin Duży 2009-2017  pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Łaśmiady 2009-2017   pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Mleczówka Duża 2009-2017   pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Rogale 2009-2017  pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Sawinda Wielka 2009-2017  pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Selment Wielki 2009-2017   pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Szarek 2009-2017    pobierz

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedozwolony jest połów:

  • suma          – od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja
  • szczupaka  – od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia
  • węgorza      – od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca

Okres ochronny pozostałych gatunków nie uległ zmianie