Komunikat

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia nr 11/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie włączającym:

1.  Jezioro Leśne (za wsią Lepaki) do obwodu rybackiego jeziora Sawinda Wielka w zlewni rzeki Ełk nr 32

2.  Jezioro Garbas Mały – do obwodu rybackiego jeziora Łasmiady w zlewni rzeki Ełk nr 20

Gospodarstwo Jeziorowe informuje, że połowy wędkarskie są w nich dozwolone na zasadach określonych w punkcie 7 Regulaminu wędkowania