Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Logo RYBACTWO I MORZE