Monografia jeziora Dębniak

POŁOŻENIE JEZIORA

Jezioro Dębniak położone w gminie Ełk, 7 km w kierunku zachodnim od miasta. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 6,60 ha, natomiast wg danych geodezyjnych 6,88 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Jezioro ma kształt owalny, lekko wydłużony. Głębokość maksymalna wynosi 7,7 m, średnia – 3,9 m. Dno zbiornika łagodne, lekko opadające do leżącego prawie centralnie głęboczka. Ciek łączący je z jeziorem Guzki wypływa w części wschodniej zbiornika. Dopływów brak. Bezpośrednie Otoczenie Jeziora tworzą lasy (60% długości linii brzegowej) oraz łąki i pastwiska (40%). Wysoki brzeg pokryty lasem ograniczający dzialanie wpływa ujemnie na warunki tlenowe w głębszych warstwach w okresach stagnacji. Już na głębokości poniżej 2 m następuje gwałtowny spadek temperatury i tlenu, 5 m izobata  jest granicą dostępności dna. Stwarza to niekorzystne warunki żerowania ryb. W okresie zimowym, mimo pewnych ubytków tlenu, istnieje dostateczna ilość miejsc zimowania ryb. Nie wystąpiła też dotychczas przyducha. Przezroczystość wody mierzona widzialnością Krążka Secchiego wynosi 2,0 m. Powyższe dane świadczą o postępującej eutrofizacji zbiornika. Roślinność  słabo rozwinięta. Roślinność wynurzona wąskim pasem porasta wzdłuż całej linii brzegowej. Dominuje trzcina pospolita . Występują też – sit dwudzielny i turzyce. Roślinność o liściach pływających reprezentują rdestnica pływająca i grążel żółty ; zanurzoną (21% powierzchni dna) wywłócznik i ramienice.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB

szczupak, okoń, węgorz, lin, płoć, leszcz