Monografia jeziora Rekąty

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Rekąty położone jest obok miejscowości Stare Juchy, w gminie Stare Juchy, szerokości geograficznej 53055,0′, długości geograficznej 22011,4′, 124,9 m n.p.m.. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1960 roku wynosi 53,4 ha natomiast wg danych geodezyjnych 61,5261 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro ma kształt litery T. Jego długość maksymalna wynosi 1300 m, szerokość 1060, a długość linii brzegowej – 5700 m. Współczynnik rozwoju linii brzegowej wynosi 2,2, co świadczy, że jest ona silnie rozwinięta. Zbiornik należy do płytkich. Jego maksymalna głębokość wynosi 5,5 m, a średnia 2,3 m. Dno zbiornika słabo urozmaicone z bardzo głęboką warstwą osadów dennych, posiada dwa zagłębienia.
Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą lasy, łąki i nieużytki oraz grunty orne i liczna zabudowa rekreacyjna. Jezioro posiada dwa dopływy. Jeden to rzeka Gawlik, doprowadzająca zeutrofizowaną wodę z jeziora Hendzelewo i gminnej oczyszczalni ścieków. Wielkość przepływu szacuje się na 338 – 854 l/s. Drugi to ciek bez nazwy, płynący przez pola uprawne, łączący jezioro z jeziorem Garbas Duży. Odpływ następuje przez dość szeroki kanał do jeziora Ułówki. Wielkość odpływu ocenia się na 25 mln m3/rok. Zlewnię (17 400 ha) tworzą przeważnie pola uprawne.
W zbiorniku nie wykształca się stratyfikacja termiczno – tlenowa. Cała masa wody jest latem dobrze nagrzana i natleniona. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 0,8 m.
Roślinność wodna wynurzona zajmuje ok. 15% powierzchni dna. W pasie oczeretów otaczającym wąskim pasem brzeg występuje trzcina pospolita i pałka wąskolistna, rzadziej sit i tatarak. Z roślin o liściach pływających występują grążel żółty, grzybień biały i rdestnica pływająca. Roślinność zanurzona znajduje się na 17,7% powierzchni dna. Dominuje wywłócznik, mniej licznie ramienice, rogatek, moczarka i rdestnica przeszyta.
Podstawowym czynnikiem rzutującym na gospodarkę rybacką zbiornika jest silna eutrofizacja, spowodowana stałym dopływem biogenów.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, węgorz, lin, karaś, okoń, leszcz, płoć, karp, sandacz