Monografia jeziora Rostki

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Rostki położone jest w odległości 5 km od miejscowości Klusy w kierunku północno – zachodnim, na terenie gminy Orzysz, obok wsi Rostki,na szerokości geograficznej 53°48,5′, długości geograficznej 22°04,05’i wysokości nad poziomem morza – 120,7 m.Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów wg.. aktualnych danych geodezyjnych 65,05 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro jest silnie wydłużone. Jego długość maksymalna wynosi 2600 m, a szerokość 550 m. Długość linii brzegowej osiąga 6300 m i daje wskaźnik rozwoju 2,18, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta.
Jezioro jest dość głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 20,1 m, a średnia 4,7 m. Silnie urozmaicone (wskaźnik głębokości – 0,22) dno jeziora zarówno w strefie przybrzeżnej jak i ławicy piaszczysto – kamienne. Powierzchnia dna w zagłębieniach pokrywa mała warstwa mułu sięgająca do 30 cm grubości. Jezioro bogate jest w liczne wypłycenia, górki podwodne, zagłębienia i baseny.
Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią grunty orne, pastwiska (65%),lasy (15%) i osiedla ludzkie (20%). Nadmienić należy, że w ostatnich latach przeważającą część ziemi sprzedano pod zabudowę rekreacyjną.
Jezioro ma dwa dopływy – cieki z jeziora Kaleń i Przykop. Odpływ wód ze zbiornika odbywa się położonym w jego północno – zachodniej części ciekiem do jeziora Orzysz.
Naczyniowa roślinność wodna występuje w niewielkich skupiskach, tworząc wąski, poprzerywany pas na około 50% linii brzegowej jeziora. Dominują trzcina pospolita i sit pospolity rzadziej tatarak. Wśród roślinności zanurzonej (25% dna) najliczniej występują moczarka, wywłócznik, ramienice i rdestnica przeszyta, a wśród makrofitów pływających grążel żółty i grzybień biały.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, sandacz, okoń, węgorz, lin, leszcz, płoć, jaź