Monografia jeziora Druglin Duży

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Druglin Duży położone jest obok miejscowości Rożyńsk Skomacki, w gminie Ełk, w odległości 11 km na wschód od Ełku, szerokości geograficznej 53048,9′, długości geograficznej 22008,7′, 121,1 m n.p.m..Powierzchnia lustra wody wg danych geodezyjnych 503,3 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Długość maksymalna jeziora wynosi 4150 m, szerokość 2100, a długość linii brzegowej – 21000 m. Współczynnik rozwoju linii brzegowej wynosi 2,9, co świadczy, że jest ona silnie rozwinięta. Zbiornik posiada 19 wysp o łącznej powierzchni 9,1 ha i należy do płytkich. Jego maksymalna
głębokość wynosi 6,4 m, a średnia 2,4 m.
Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą lasy (20%), łąki i nieużytki (70%)i osiedla ludzkie (10%). Jezioro posiada kilka niewielkich dopływów o charakterze rowów melioracyjnych, niosących w przeszłości olbrzymią ilość zanieczyszczeń z sąsiadujących z nim PGR-ów z osiedlami mieszkalnymi (aktualnie zastosowano oczyszczalnie typu Ekoflox) i silnie nawożonych pól (obecnie nieużytki), oraz doprowadzający wodę z jeziora Druglin Mały. Odpływ następuje przez dość szeroki kanał w południowo wschodniej części, do jeziora Ogródek.
Roślinność wodna wynurzona zajmuje ok. 6% powierzchni dna. W pasie oczeretów otaczającym wąskim pasem brzeg i wyspy występuje trzcina pospolita i pałka wąskolistna, rzadziej tworzący kępy sit i tatarak. Z roślin o liściach pływających występują grążel żółty, grzybień biały i rdestnica pływająca. Roślinność zanurzona znajduje się na 16% powierzchni dna, tworząc niezbyt gęste łąki podwodne. Występują wywłócznik, ramienice, rogatek, moczarka oraz rdestnica przeszyta i połyskująca.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, sandacz, karp, okoń, węgorz, płoć, lin, karaś, leszcz, sum, jaź