Monografia jeziora Druglin Mały

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Druglin Mały położone jest w lesie, niedaleko drogi lokalnej Rożyńsk – Klusy, 16 km na zachód od miasta Ełk. Powierzchnia lustra wody na podstawie danych geodezyjnych 12,48 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro ma kształt elipsy. Długość maksymalna jeziora wynosi 350 m, szerokość 250, a długość linii brzegowej – 1400 m. Współczynnik rozwoju linii brzegowej wynosi 1,18, co świadczy, że jest ona słabo rozwinięta. Jest zbiornikiem zanikającym w wyniku silnego procesu eutrofizacji i zarastania. Jego maksymalna głębokość wynosi 1 m, a głębokość średnia 0,5 m. Dno zbiornika urozmaicone (wskaźnik głębokości 0,5) z bardzo głęboką warstwą osadów dennych. Małą powierzchnię zlewni tworzą lasy i łąki. W południowo wschodniej części jezioro posiada jeden niewielki, doprowadzający wodę z jeziora Liczonka. Odpływ wód następuje niewielkim ciekiem bez nazwy łączącym je z jeziorem Druglin Duży.
W zbiorniku nie wykształca się stratyfikacja termiczno – tlenowa, a mała głębokość powoduje szybkie i intensywne nagrzewanie się i mieszanie wody. Zimą, przy długo utrzymującej się pokrywie lodowo – śnieżnej występują deficyty tlenowe powodujące przyduchy. Roślinność wodna wynurzona jest bujnie rozwinięta. W pasie oczeretów występuje trzcina pospolita, pałka wąskolistna, skrzyp bagienny i turzyce. Z roślin o liściach pływających występują grążel żółty,
grzybień biały, osoka aloesowata i rdestnica połyskująca. Roślinność
zanurzona znajduje się na całej powierzchni dna,
Jezioro ma kształt elipsy. Długość maksymalna jeziora wynosi 350 m, szerokość 250, a długość linii brzegowej – 1400 m. Współczynnik rozwoju linii brzegowej wynosi 1,18, co świadczy, że jest ona słabo rozwinięta. Jest zbiornikiem zanikającym w wyniku silnego procesu eutrofizacji i
zarastania. Jego maksymalna głębokość wynosi 1 m, a głębokość średnia
0,5 m. Dno zbiornika urozmaicone (wskaźnik głębokości 0,5) z bardzo głęboką warstwą osadów dennych. Małą powierzchnię zlewni tworzą lasy i łąki. W południowo wschodniej części jezioro posiada jeden niewielki, doprowadzający wodę z jeziora Liczonka. Odpływ wód następuje niewielkim ciekiem bez nazwy łączącym je z jeziorem Druglin Duży.
W zbiorniku nie wykształca się stratyfikacja termiczno – tlenowa, a mała głębokość powoduje szybkie i intensywne nagrzewanie się i mieszanie wody. Zimą, przy długo utrzymującej się pokrywie lodowo – śnieżnej występują deficyty tlenowe powodujące przyduchy.
Roślinność wodna wynurzona jest bujnie rozwinięta. W pasie oczeretów występuje trzcina pospolita, pałka wąskolistna, skrzyp bagienny i turzyce. Z roślin o liściach pływających występują grążel żółty, grzybień biały, osoka aloesowata i rdestnica połyskująca. Roślinność zanurzona znajduje się na całej powierzchni dna.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, okoń, lin, karaś, płoć