Monografia jeziora Garbas Mały

POŁOŻENIE JEZIORA

Jezioro Garbas Mały położone jest w gminie Stare Juchy, powiat ełcki, w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Stare Juchy, Liski i Nowe Krzywe niedaleko jeziora Garbas Duży. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Powierzchnia ewidencyjna jeziora wg danych geodezyjnych wynosi 2,85 ha, zaś batymetryczna 2,31 ha, w tym 0,3 ha stanowią nieużytki (batymetria wykonana przez mgr inż. Leopolda Szostka w lutym 1981r.). Misa jeziora posiada owalny kształt, lekko wydłużony w kierunku zachodnio-północnym, jej długość maksymalna wynosi 300 m, a szerokość 60 m. Głębokość maksymalna wynosi 11,5 m, zaś średnia 7,0 m, jezioro posiada dwa głęboczki położone; jedno w południowej części, drugie w północnej części jeziora.

Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą lasy mieszane, jest ono położone w głębokiej kotlinie otoczonej wysokimi wzgórzami. Jezioro posiada niewielkie dopływy ze źródlisk, oraz okresowy odpływ do jeziora Garbas Duży.

Woda w jeziorze Garbas Mały jest słabo mieszana. Zarówno latem i zimą istnieje możliwość występowania deficytów tlenowych w warstwach przydennych.

Naczyniowa roślinność wodna jest uboga. Wśród roślinności wynurzonej dominuje trzcina pospolita, która zajmuje ok. 0,3 ha wypłycenia w pobliżu odpływu, wśród roślinności zanurzonej ramienice, osoka, moczarka kanadyjska, które występują na powierzchni ok. 0,4 ha.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB

Na podstawie odłowów rybackich, prowadzonych w latach 2002 – 2005  można stwierdzić, iż w jeziorze Garbas Mały występują następujące gatunki ryb:

  • węgorz (Anguilla anguilla L.)
  • szczupak (Esom Luciu L.)
  • sandacz (Stizostedion lucioperca L.)
  • okoń (Perca fluviatilis L.)
  • lin (Tinca tinca L.)
  • karaś pospolity (Carassius carassius L.)
  • karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio Bloch.)
  • leszcz (Abramis brama L.)
  • płoć (Rutilus rutilus L.)
  • karp (Cyprinus carpio L.)