Monografia jeziora Gołubie

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Gołubie położone jest koło wsi Gołubie i Szczudły w gminie Kalinowo, na szerokości geograficznej 53°52,7′, długości geograficznej 22°31,6′, wysokości nad poziom morza 129,1 m i 18 km na północnym wschodzie od miasta Ełk. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1965 roku wynosi 60,8 ha natomiast wg danych geodezyjnych 83,39 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro ma kształt wydłużony . Długość linii brzegowej jeziora wynosi 5325 m, co daje współ-czynnik rozwoju linii brzegowej 1,92, a zatem linia brzegowa jest przeciętnie rozwinięta.
Jezioro jest płytkie. Jego maksymalna głębokość wynosi 4,2 m, a głębokość średnia 1,9 m.. Cała powierzchnia dna ma łagodne spadki i pokryta jest grubą warstwą torfu i mułu. W przeważającej części brzegi jeziora są niskie. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą osiedla ludzkie (25% długości linii brzegowej), pola uprawne (25 %) oraz łąki i pastwiska (50 %). Odpływ wód następuje rzeką Golubica usytuowanym w południowej części jeziora i łączącym jezioro z jeziorem Selment Wielki.
Cała masa wody jest dobrze nagrzana, a niewielki spadek zawartości tlenu nie wpływa ujemnie w okresie letnim na warunki bytowe ryb.
W okresie długotrwałej pokrywy lodowej i braku dopływów, zdarzają się deficyty tlenowe powodujące śnięcia ryb. Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej wynosi około 2 m..
Jezioro Gołubie jest zbiornikiem, w którym proces starzenia się jest daleko zaawansowany. Powoduje to silne zarastanie jeziora. Roślinność występuje na 100% powierzchni dna, w tym ok. 40% zajmuje roślinność wynurzona a 60% – zanurzona. Wśród roślinności wynurzonej dominuje trzcina pospolita i pałka wąskolistna otaczając zwartym pasem brzegi oraz kępowo rozsiany po powierzchni – sit. Z roślin o liściach pływających występuje rzęsa, grzybień, grążel i osoka aloesowata. Roślinność zanurzona – rogatek, wywłócznik, ramiennica, rdestnica – tworzą na dnie gęste, rozległe łąki podwodne.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, okoń, lin, płoć, leszcz, karaś