Monografia jeziora Grabnik

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Grabnik położone jest koło wsi Grabnik w gminie Stare Juchy, na szerokości geograficznej 53°51,9′, długości geograficznej 22°12,1′, wysokości nad poziom morza 124,6 m, 11 km na północny zachód od miasta Ełk. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 23,7 ha natomiast wg danych geodezyjnych 22,23 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro wydłużone w kształcie półksiężyca. Długość maksymalna – 1045 m, szerokość – 480 m. Długość linii brzegowej jeziora wynosi 2800 m, co daje współczynnik rozwoju linii brzegowej 1,62, a zatem linia brzegowa jest przeciętnie rozwinięta.
Jezioro jest płytkie. Jego maksymalna głębokość wynosi 5,6 m, a głębokość średnia 2,6 m.. Cała powierzchnia dna ma łagodne spadki i pokryta jest grubą warstwą torfu i mułu za wyjątkiem niewielkich piaszczystych łach w strefie brzegowej. Brzegi jeziora są niskie. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą osiedla ludzkie (50% długości linii brzegowej), pola uprawne (20%) oraz łąki i pastwiska (30%). Zlewnia bezpośrednia w części zamieszkałej przez człowieka i w części pól uprawnych wpływa eutrofizująco na ekosystem jeziora. Jezioro posiada jeden niewielki dopływ o charakterze rowu melioracyjnego, co także jest źródłem zanieczyszczeń. Odpływ wód następuje ciekiem bez nazwy usytuowanym w środkowej części jeziora i łączącym je z jeziorem Sawinda Wielka.W okresie letnim nie tworzy się uwarstwienie termiczno – tlenowe. Cała masa wody jest dobrze nagrzana i natleniona. W okresie długotrwałej pokrywy lodowej i braku dopływów, zdarzają się deficyty tlenowe powodujące śnięcia ryb. Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej wynosi około 2,8 m..
Jezioro Gołubie jest zbiornikiem, w którym proces starzenia się jest daleko zaawansowany. Powoduje to silne zarastanie jeziora. Roślinność występuje na ok. 90% powierzchni dna, w tym ok. 20% zajmuje roślinność wynurzona a 70% – zanurzona. Wśród roślinności wynurzonej dominuje trzcina pospolita i pałka wąskolistna otaczając zwartym pasem brzegi. Z roślin o liściach pływających występuje grzybień, grążel i rdestnice. Roślinność zanurzona – rogatek, wywłócznik, ramiennica, rdestnica – tworzą na dnie gęste, rozległe łąki podwodne.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, okoń, węgorz, karp, lin, karaś, płoć, leszcz