Monografia jeziora Guzki

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Guzki położone jest w gminie Ełk, 7 km w kierunku zachodnim od miasta w pobliżu wsi Guzki, na szerokości geograficznej 53°49,4′, długości geograficznej 22°13,4′ i wysokości nad poziomem morza – 123,4 m. Zbiornik leży na cieku bez nazwy łączącym jeziora Dębniak i Sunowo. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 23,3 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 24,04 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro jest kształtu wydłużonej litery L. Długość maksymalna jeziora wynosi 1070 m, a szerokość 250 m. Długość linii brzegowej osiąga 3000 m i daje wskaźnik rozwoju 1,76, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest przeciętnie rozwinięta.
Jezioro nie jest głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 6,0 m, a średnia głębokość 3,7 m. Dno dość łagodnie opadające, z dwoma głęboczkami w części północnej i wschodniej, pokryte osadem mułu o miąższości 20 cm, miejscami piaszczysto kamienne.
Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pola uprawne (około 40% linii brzegowej), pastwiska i łąki (ok. 35%) i osiedla ludzkie (25%). W północnej części zbiornika istnieje dopływ z jeziora Dębniak i z pól uprawnych. We wschodniej części zlokalizowany jest odpływ łączący jezioro z jeziorem Lepaki Duże.
Jezioro położone jest w zagłębieniu, lecz jego kształt oraz odkryte otoczenie sprawiają, że woda jest dobrze wymieszana. W okresie letnim nie wykształca się uwarstwienie, a warunki termiczno tlenowe są korzystne na całej powierzchni dna. W okresie zimy, mimo ubytków tlenu w najgłębszych partiach, istnieje dostatecznie dużo miejsca do zimowania ryb. Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej jest niska i nie przekracza 1,4 m. Niewielki zasięg penetracji promieni słonecznych w głąb powoduje koncentrację procesów produkcyjnych fitoplanktonu w płytkich warstwach przypowierzchniowych.
Roślinność wynurzona jest uboga zarówno pod względem ilościowym jak i składu gatunkowego. Dominuje trzcina pospolita, rzadziej tatarak i turzyce, a powierzchnię występowania szacuje się na 12,4% powierzchni. Z roślin o liściach pływających występuje pojedyńczo grążel żółty. Roślinność zanurzona zajmuje około 17,5% powierzchni i jest reprezentowana przez wywłócznik, rogatka i moczarkę.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, sandacz, okoń, węgorz, karp, lin, karaś, płoć, leszcz