Monografia jeziora Krzywe Oleckie

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Krzywe Oleckie położone jest w gminie Świętajno, obok wsi Krzywe, 13 km na zachód od Ełku, na szerokości geograficznej 53°57,0′, długości geograficznej 22°19,0′ i wysokości nad poziomem morza – 125 m.
Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1958 roku wynosi 178,7 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 186,37 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro ma kształt wydłużonej rynny. Ma jedną niewielką wyspę o powierzchni 0,1 ha. Długość maksymalna jeziora wynosi 4885 m, a szerokość 730 m. Długość linii brzegowej osiąga 12650 m i daje wskaźnik rozwoju 2,67, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Jezioro jest głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 29,7 m, a średnia 10,2 m. Dno piaszczysto kamienne, z niewielkiej grubości osadem w głębszych partiach, urozmaicone (wsk. głębokości – 0,34). Posiada szereg głęboczków i wypłyceń. Stoki misy jeziornej są bardzo strome, co w znacznym stopniu utrudnia połowy.
Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią lasy (15%), grunty orne (20%), łąki, nieużytki (55%) i osiedla ludzkie (10%). Jezioro zaczyna być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, co w przyszłości może mieć wpływ na jakość wody i roślinność brzegową. Jezioro zasilane jest kilkoma niewielkimi, okresowymi dopływami. Woda z jeziora odpływa ciekiem bez nazwy do jeziora Laśmiady
Kształt jeziora i zgodna z kierunkiem wiejących większą część roku wiatrów jego główna oś sprzyja mieszaniu wody. Podczas stagnacji letniej występuje uwarstwienie termiczno – tlenowe
Górna, dobrze nagrzana i natleniona warstwa wody sięga tylko do 5 m głębokości. Od 6 m następuje spadek temperatury wody i skok tlenowy. Stosunkowo ciepły hypolimnion stwarza dogodne warunki żerowiskowe. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego jest wysoka i wynosi 5,0 m.
Naczyniowa roślinność wynurzona porasta wąskim, poprzerywanym pasem całą linię brzegową. Wśród niej dominuje trzcina pospolita, rzadziej pałka wąsko- i szerokolistna i sit, a powierzchnię jej występowania szacuje się na 12% powierzchni jeziora. Roślinność o liściach pływających jest rzadka i reprezentowana głównie przez grążel żółty, grzybień biały i rdestnicę pływającą. Roślinność zanurzona zajmuje 17% powierzchni jeziora. Porasta całkowicie dno w części zachodniej, w pozostałych – skupiskowo wzdłuż brzegów. Dominują ramienice, rdestnice przeszyta i połyskująca oraz moczarka kanadyjska. Rzadziej spotykamy rogatka i wywłócznik.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, węgorz, sum, okoń, karp, lin, leszcz, jaź, płoć, sieja, sielawa