Monografia jeziora Łaśmiady

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Łaśmiady położone jest w gminie Stare Juchy, obok wsi Sikory, Malinówka, Piaski i Sajzy, 11 km na zachód od Ełku, na szerokości geograficznej 53°55,5′, długości geograficznej 22°17,4′ i wysokości nad poziomem morza – 124,8 m.
Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1960 roku wynosi 882,1 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 952,65 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro ma kształt podkowy z wydłużoną częścią północną. Ma dwie wyspy o powierzchni łącznej 3,2 ha. Długość maksymalna jeziora wynosi 5850 m, a szerokość 3800 m. Długość linii brzegowej osiąga 21950 m i daje wskaźnik rozwoju 2,08, co świadczy, że linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Jezioro jest głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 43,7 m, a średnia 9,5 m. Dno piaszczysto żwirowe, z niewielkiej grubości osadem w głębszych partiach, silnie urozmaicone (wsk. głębokości – 0,22). Brzegi jeziora częściowo strome. Ławica zróżnicowana – w części północnej wąska, w południowej miejscami bardzo szeroka.
Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią lasy (20%), grunty orne (10%), łąki i nieużytki wraz z zabudową rekreacyjną (55%) i osiedla ludzkie (15%). Jezioro jest silnie wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Znajduje się tu sześć ośrodków wypoczynkowych, dwa pola namiotowe oraz bardzo liczna zabudowa indywidualna. Do jeziora dopływa rzeka Łaźna Struga, Gawlik (pośrednio, poprzez jezioro Ułówki), cieki bez nazwy łącząc je z jeziorami Krzywe Oleckie, Zawadzkie i Sikory oraz kilka o charakterze rowów melioracyjnych (m.in. doprowadzające wodę z oczyszczalni ścieków typu Ekoflox osiedla Chojniak. Odpływ (rzeka Ełk) położony w południowej części łączy jezioro z jeziorem Straduńskim.
Niosące duży ładunek biogenów dopływy powodują wzrastającą eutrofizację jeziora. Dlatego też zostało ono zakwalifikowane do III klasy czystości.
Górna, dobrze nagrzana i natleniona warstwa wody sięga tylko do 8 m głębokości. Od 9 m następuje spadek temperatury wody i skok tlenowy. Od 12 metra do dna sięga całkowicie pozbawiony tlenu hypolimnion (ok. 30% dna). Stwarza to niekorzystne warunki żerowania w profundalu.
Naczyniowa roślinność wynurzona porasta wąskim, poprzerywanym pasem ok. 73% linii brzegowej. Wśród niej dominuje trzcina pospolita, rzadziej pałka wąsko- i szerokolistna i sit, a powierzchnię jej występowania szacuje się na 7% powierzchni jeziora. Roślinność o liściach pływających jest rzadka i reprezentowana głównie przez grążel żółty, grzybień biały i rdestnicę pływającą. Roślinność zanurzona zajmuje 11% powierzchni jeziora. Dominują ramienice, rdestnice przeszyta i połyskująca oraz moczarka kanadyjska. Rzadziej występują rogatek i wywłócznik.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, sandacz, węgorz, sum, okoń, karp, lin, leszcz, jaź, płoć, sielawa, sieja, karaś