Monografia jeziora Leśne

POŁOŻENIE JEZIORA

Jezioro Leśne (Bez Nazwy) położone jest w powiecie ełckim, gmine Ełk ok. 2 km od wsi Lepaki w kierunku północnym.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Powierzchnia ewidencyjna wynosi 1,95 ha (2,012 ha), batymetryczna (1983r.) – 1,43 ha, w tym lustra wody 1,17 ha. Głębokośc maksymalna 1,7 m., średnia – 0,8 m..Otoczenie jeziora stanowią pastwiska (25%) i podmokłe lasy-torfowiska. Jest to typowe jezioro zanikające, otoczone pasem roślinności błotnej i torfowej z przewagą mchów.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB

Szczupak, karaś, lin