Monografia jeziora Mleczówka Duża

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Mleczówka Duża położone jest w kierunku północno-zachodnim – 15 km od miasta Ełk w pobliżu wsi Skomack Wielki, na wysokości 122,6 m nad poziomem morza. Zbiornik leży na cieku bez nazwy – dopływie jeziora Orzysz. Powierzchnia lustra wody wg aktualnych danych geodezyjnych 83,26 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro jest kształtu owalnego, lekko tylko wydłużone w kierunku północnym. Długość maksymalna jeziora wynosi 1350 m, a szerokość 700 m. Długość linii brzegowej osiąga 3800 m i daje wskaźnik rozwoju 2,47, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest dobrze rozwinięta.
Jezioro jest stosunkowo głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi18,8 m, a średnia głębokość 5,1 m. Najgłębsze miejsce położone jest prawie centralnie przy południowo – wschodniej części brzegu. Spadki głębokości od brzegu aż do 10 m, głębokości łagodne i dość regularne z lekko zaznaczonym skokiem misy jeziorowej na głębokości od 1 do 2,2 m. Powierzchnia dna w strefie przybrzeżnej i na ławicy piaszczysto – żwirowa, poza ławicą pokryta małej miąższości warstwą mułu.
Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pola uprawne (około 60 % linii brzegowej), pastwiska i łąki (ok. 40 %). Zlewnię głównego dopływu stanowią w 70% lasy i 30% łąki i grunty orne. W północnej części zbiornika istnieją dwa niedużej wielkości dopływy – jeden okresowy łączący jezioro z jeziorem Mleczówka Mała oraz ciek bez nazwy doprowadzający wodę ze zlewni zasadniczej. W południowej części zlokalizowany jest odpływ łączący jezioro z jeziorem Orzysz.
Roślinność wynurzona występuje wąskim pasem wzdłuż całej linii brzegowej zajmując około 8% całej powierzchni dna. Z roślin o liściach pływających występują pojedyńczo grzybień biały i grążel żółty. Roślinność zanurzona sięga 2 m głębokości zajmując około 15% powierzchni. Najczęściej występują moczarka kanadyjska, wywłócznik oraz rdestnice – przeszyta i połyskująca.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, sandacz, okoń, węgorz, leszcz, płoć, lin, karaś, karp, jaź