Monografia jeziora Mrozy

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Mrozy położone jest w gminie Ełk, 7 km w kierunku południowo wschodnim od miasta, na szerokości geograficznej 53°48,6′, długości geograficznej 22°26,8′ i wysokości nad poziom morza 121,1 m. Jezioro leży na cieku Regielnica, łączącym jezioro Regielskie z Selmentem Wielkim.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1989 roku wynosi 11,6 ha natomiast wg danych geodezyjnych 11,8 ha. Jezioro ma kształt owalny, lekko wydłużony. Długość linii brzegowej jeziora wynosi 1700 m, co daje współczynnik rozwoju linii brzegowej 1,41, a zatem linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Głębokość maksymalna wynosi 8 m, średnia – 4,2m. Dno zbiornika łagodne, lekko opadające do leżącego prawie centralnie głęboczka. Ciek Regielnica wpływa w części południowej zbiornika, wypływa w północnej.
Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą lasy (50% długości linii brzegowej), pola uprawne, łąki i pastwiska (20 %) oraz tereny rekreacyjne (30%). Brzeg w części południowo – wschodniej wysoki, w pozostałej – niski, odkryty.
Wysoki brzeg pokryty lasem ograniczający działanie wiatrów oraz dopływ biogenów ze zlewni wpływają ujemnie na warunki tlenowe w głębszych warstwach jeziora w okresach stagnacji. Górna warstwa wody dobrze nagrzana i natleniona sięga do 6 m głębokości. Poniżej występuje płytki metalimnion o gradiencie temperatury 2,20C/m. Równolegle następuje spadek zawartości tlenu do wartości zerowych w najgłębszej partii jeziora. Powierzchnia dna nieczynnego jest jednak niewielka i nie ma istotnego wpływu na warunki bytowania ryb. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 1,3 m.
Roślinność jest dobrze rozwinięta. Roślinność wynurzona porasta całą linię brzegową. Dominuje trzcina pospolita. Występują też – sit dwudzielny, tatarak i pałka wąskolistna. Roślinność wynurzoną reprezentują rdestnica pływająca i grążel żółty; zanurzoną, której zasięg określony jest izobatą 2,5 m – rogatek i moczarka kanadyjska.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, sandacz, węgorz, okoń, lin, płoć, leszcz, jaź, karaś