Monografia jeziora Ogródek

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Ogródek (Kraksztyn) położone jest na terenie gminy Orzysz, obok wsi Klusy i Ogródek,
na szerokości geograficznej 53°48,1′, długości geograficznej 22°06,7′ i wysokości nad poziomem morza – 121,2 m. Zbiornik leży na ciekach bez nazwy łączącymi go z jeziorem Druglin Duży, Lipińskim i Kaleń. Powierzchnia lustra wody aktualnych danych geodezyjnych 54,64 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro, silnie wydłużone, ma kształt litery S, z dużą zatoka w części południowej. Długość maksymalna wynosi 2150 m, a szerokość 250 m.Długość linii brzegowej osiąga 5600 m i daje wskaźnik rozwoju 2,22, co świadczy, że linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Maksymalna głębokość wynosi 8,4 m, a głębokość średnia 2,8 m.
Dno piaszczysto – żwirowe w strefie przybrzeżnej i ławicy, z 20 cm warstwą mułu w partiach niższych.W południowo – wschodniej części zbiornika wpadają dwa cieki – z jeziora Druglin Duży i Lipińskiego. Do jeziora doprowadza też wodę kilka rowów melioracyjnych. W północnej części znajduje się odpływ do jeziora Kaleń.
Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pastwiska, łąki i pola uprawne (70%) oraz osiedla ludzkie i zabudowa rekreacyjna (30%). Wpływa to eutrofizująco na ekosystem jeziorny.
Stan czystości jeziora odpowiada III klasie czystości, zbliżając się niektórymi parametrami do wody pozaklasowej, co jest efektem stałego dopływu zanieczyszczeń ze zlewni.
W okresie zimowym istnieje realne zagrożenie przyduchą. Zależne jest to jednakże głównie od zawartości tlenu w wodach dopływających.
Roślinność wynurzona jest bardzo uboga. Wąski jej pas występuje w małych skupiskach na 50% linii brzegowej (16% dna). Gatunkami dominującymi są trzcina pospolita i pałka wąskolistna. Rzadziej występuje sitowie i tatarak. Z roślin o liściach pływających występują najczęściej grzybień biały i grążel żółty. Roślinność zanurzona występuje na 35% powierzchni zbiornika tworząc miejscami gęste łąki. Najliczniej występują wywłócznik, rdestnica przeszyta, ramienice, rogatek i moczarka.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, sandacz, okoń, węgorz, lin, karaś, leszcz, płoć, karp