Monografia jeziora Rogale Wielkie

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Rogale Wielkie położone jest 15 km od miasta Ełk nad wsią Rogale, na szerokości geograficznej 53°50,9′, długości geograficznej 22°10,4′ i wysokości nad poziomem morza – 135,3 m.
Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 31,7 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 32,25 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro ma kształt wydłużony. Długość maksymalna jeziora wynosi 1475 m, a szerokość 280 m. Długość linii brzegowej osiąga 2850 m i daje wskaźnik rozwoju 1,43, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest słabo rozwinięta.
Jezioro jest dość głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 22,1 m, a średnia głębokość 7,2 m. W części północnej jeziora spadki głębokości od brzegu łagodne i dość regularne z szerszą ławicą, w pozostałej – spadki strome a ławica przybrzeżna wąska. Dno w strefie przybrzeżnej piaszczysto żwirowe, poza ławicą pokryte małej miąższości warstwą mułu.
Bezpośrednie otoczenie jeziora, które stanowią wzniesienia, wpływa niekorzystnie na cyrkulację wody. Południowo – zachodnie brzegi to wieś Rogale z silną zabudową turystyczną, wschodnia – nieużytki. W północnej części zbiornika istnieje okresowy dopływ łączący go z jeziorem Rogaliki oraz jeszcze jeden doprowadzający okresowo wodę z terenów leśnych i pastwisk. W części południowo – wschodniej znajduje się odpływ do jeziora Rogale Małe. Wielkość przepływu jest uzależniona od wielkości opadów.
Jezioro położone jest w zagłębieniu, co warunkuje słabą cyrkulację wody. Podczas stagnacji letniej występuje długotrwałe uwarstwienie termiczno – tlenowe. Brak tlenu występujący od 6 m wyłącza z produkcji znaczną powierzchnię dna. Górna, dobrze nagrzana i natleniona warstwa wody sięga tylko do 4 m głębokości. Metalimnion (4 – 10 m) charakteryzuje raptowny spadek zawartości tlenu do ilości śladowych na 10 m. Hypolimnion, ze stosunkowo niską temperaturą, jest całkowicie pozbawiony tlenu, co wyłącza ok. 37% dna z produkcji.
Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 2,3 m.
Naczyniowa roślinność wodna jest uboga zarówno pod względem ilościowym (nieduże skupiska zajmujące 20% linii brzegowej) jak i składu gatunkowego. Wśród roślinności szuwarowej dominuje trzcina pospolita, pałka wąskolistna, rzadziej tatarak, a powierzchnię jej występowania szacuje się na 3-4% powierzchni jeziora. Wśród roślinności zanurzonej najliczniej występują ramienice, rdestnice i moczarka, wśród makrofitów pływających grążel żółty. Powierzchnię jej występowania szacuje się na 2,5 ha (8% dna).

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
Szczupak, okoń, węgorz, sum, sieja, leszcz, płoć, karp, lin