Monografia jeziora Sawinda Duża

POŁOŻENIE JEZIORA

Jezioro Sawinda Wielka położone jest w kierunku północno zachodnim w odległości 9 km od miasta Ełk, niedaleko wsi Woszczele, na szerokości geograficznej 53°52,6’, długości geograficznej  22°13,7’ i wysokości nad poziomem morza – 124,6 m. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 224,8 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 226,8 ha.


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Jezioro ma kształt rynny o kierunku osi północ – południe z przewężeniem w części środkowej. Jego długość maksymalna wynosi 3570 m, a szerokość 960 m. Długość linii brzegowej osiąga 10200m i daje wskaźnik rozwoju 1,92, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest przeciętnie rozwinięta. Na jeziorze są dwie wyspy o łącznej powierzchni 1,0 ha.

Jezioro jest stosunkowo płytkie. Jego maksymalna głębokość wynosi 9,5 m, a średnia głębokość 4,7 m. W części południowej i północnej występują wypłycenia o głębokości do jednego metra. Dno jeziora zarówno w strefie przybrzeżnej jak i ławicy piaszczysto – żwirowe. Powierzchnia dna poniżej 5 m głębokości pokryta jest warstwą mułu o miąższości od 30 do 70 cm.

Do zbiornika dopływają wody z pobliskich jezior Grabnik i Żabiniec oraz rejonu wsi Czerwonka i Królowa Wola. Odpływ wód ze zbiornika odbywa się w kierunku jeziora Woszczelskiego.

Brzegi jeziora są niskie, z nielicznie tylko występującymi skarpami. W przeważającej części otoczone jest lasami. Na podstawie badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Suwałkach w 2007 roku jezioro zostało zakwalifikowane do III klasy czystości. Nad jeziorem znajdują się dwa osiedla domków rekreacyjnych i dwa pola namiotowe. Jezioro nie posiada punktowych zrzutów ścieków. Nad zbiornikiem na stale bytuje stado ok. 150 szt. kormorana czarnego.

W okresie letnim wykształca się układ stratyfikacji tlenowej. Stosunkowo wysoka temperatura z niewielkimi spadkami, zdecydowanie przyspiesza w okresie letnim procesy rozkładu, powodując spadek zawartości tlenu uniemożliwiający życie ryb już od 5 metra. Ogranicza to bazę pokarmową, wpływając ujemnie na tempo wzrostu starszych roczników leszcza. Przezroczystość wody mała – widzialność krążka Secchiego – 1,8 m.

Naczyniowa roślinność wodna występuje w niewielkich skupiskach, tworząc wąski, poprzerywany pas wzdłuż linii brzegowej jeziora i wysp (15% dna). Dominują trzcina pospolita i sit pospolity rzadziej tatarak, i pałka wąskolistna. Wśród roślinności zanurzonej (11% dna) najliczniej występują rdestnice, moczarka, wywłócznik i rogatek, a wśród makrofitów pływających grążel żółty, grzybień biały i osoka aloesowata.

POGŁOWIE RYB
sandacz, szczupak, okoń, płoć, leszcz, karp, sum, jaź