Monografia jeziora Seneczek

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Seneczek położone jest przy drodze Ełk – Wydminy, w gminie Stare Juchy, 10 km na północny zachód od miasta Ełk. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1981 roku wynosi 7,69 ha natomiast wg danych geodezyjnych 10,30 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro ma kształt okrągły. Jest jeziorem zanikającym w wyniku silnego procesu eutrofizacji i zarastania. Jego maksymalna głębokość wynosi 4,5 m, a głębokość średnia 1,5 m. Dno zbiornika słabo urozmaicone z bardzo głęboką warstwą osadów dennych. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą osiedla ludzkie (20% długości linii brzegowej), pola uprawne, łąki i pastwiska (40%), tereny zadrzewione (40%). Małą powierzchnię zlewni tworzą pola uprawne, łąki i pastwiska. W zachodniej części jezioro posiada jeden niewielki, doprowadzający wodę z pól uprawnych. Odpływ wód następuje okresowo płynącym ciekiem bez nazwy łączącym je z jeziorem Zielonym.
W zbiorniku nie wykształca się stratyfikacja termiczno – tlenowa, a mała głębokość i odkryte brzegi powodują szybkie i intensywne nagrzewanie się i mieszanie wody. Zimą, przy długo utrzymującej się pokrywie lodowo – śnieżnej występują deficyty tlenowe powodujące przyduchy.
Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 2,5 m.
Roślinność wodna wynurzona jest bujnie rozwinięta. W pasie oczeretów otaczającym nieprzerwanie cały pas przybrzeżny występuje trzcina pospolita, pałka wąsko- i szerokolistna, skrzyp bagienny, turzyce i tatarak zwyczajny. Z roślin o liściach pływających występują grążel żółty, grzybień biały, osoka aloesowata i rdestnica połyskująca. Roślinność zanurzona znajduje się na całej powierzchni dna, tworząc zwarty dywan z ramiennic, moczarki i rogatka.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, okoń, karp, lin, karaś, płoć