Monografia jeziora Ślepieniec

POŁOŻENIE JEZIORA

Jezioro Ślepieniec położone jest przy drodze Stare Juchy – Zawady, w gminie Stare Juchy, 3 km na wschód od miejscowości Stare Juchy.  Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1981 roku wynosi 3,14 ha  natomiast wg danych geodezyjnych 3,43 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Jezioro ma kształt okrągły. Jego maksymalna głębokość wynosi 11 m, a średnia 6 m. Dno przy brzegach i w ławicy piaszczyste, głębiej pokryte małej miąższości mułem, mało urozmaicone, z maksymalnym zagłębieniem położonym centralnie. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą wzgórza pokryte lasami. Jest to jezioro typowo przepływowe – od strony północnej dopływa ciek z jeziora Szóstak Wielki, wypływa w części południowej odprowadzając wodę do jeziora Ułówki. Wymiana wody wynosi 4216% objętości jeziora w ciągu roku.

W zbiorniku nie wykształca się stratyfikacja termiczno – tlenowa, Duży przepływ miesza wodę do dna. Latem,  temperatura wody jest podobna w całej masie, a natlenienie bardzo dobre nawet przy dnie.

Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 2,3 m.

Niewielki litoral, wynikający z ukształtowania dna, warunkuje występowanie roślinności. W strefie przybrzeżnej występuje wąski pas trzcin i sitowia. Brak jest roślin o liściach pływających. Uboga roślinność zanurzona (ok.7% powierzchni dna) reprezentowana jest głównie przez ramienice. Występują też rdestnica połyskująca, mech wodny i moczarka.

POGŁOWIE RYB
szczupak, okoń, węgorz, lin, leszcz, płoć, jaź