Monografia jeziora Straduńskie

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Straduńskie położone jest w gminie Ełk, niedaleko wsi Straduny, 8 km od miasta Ełk na szerokości geograficznej 53°54,8′, długości geograficznej 22°19,7′ i wysokości nad poziomem morza – 124,7 m. Zbiornik leży na rzece Ełk łączącej jeziora Łaśmiady i Haleckie.
Powierzchnia lustra wody wynosi wg aktualnych danych geodezyjnych 58,89 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
To typowo przepływowe jezioro ( wymiana wody 12220% objętości w ciągu roku) ma wydłużony kształt. Długość maksymalna jeziora wynosi 1850 m, a szerokość 350 m. Długość linii brzegowej osiąga 4350 m i daje wskaźnik rozwoju 1,78, co świadczy, że linia brzegowa jeziora jest przeciętnie rozwinięta. Jezioro nie jest głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 4,9 m, a średnia głębokość 2,4 m. Dno urozmaicone (wsk. głębokości 0,48) dość łagodnie opadające, z jednym głęboczkiem w części północnej, pokryte osadem mułu. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pola uprawne, pastwiska i łąki prawie w całości sprzedane pod zabudowę mieszkalną i letniskową. W północnej części zbiornika z jeziora Łaśmiady wpływa rzeka Ełk. Odpływa w części południowej w kierunku jeziora Haleckiego. Na odpływie zbudowano jaz piętrzący, przy którym usytuowane są MEW i węgornia. Roślinność jeziora bardzo bogata, zajmuje ok. 68% powierzchni dna zbiornika. Roślinność wynurzona tworzy wokół jeziora wąski pas, miejscami poprzerywany. Składa się głównie z trzciny, pałki oraz niezbyt gęstego sitowia. Roślinność o liściach pływających reprezentowana jest przez grzybień biały i grążel żółty. Roślinność zanurzona tworzy zwarte łąki utworzone z ramienic. Rzadziej występują rdestnica połyskująca, mech wodny, moczarka, wywłócznik i rogatek.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, lin, okoń, węgorz, płoć, jaź