Monografia jeziora Szlam

POŁOŻENIE JEZIORA

Jezioro położone jest koło wsi Regiel. Leży na cieku Bez nazwy, dopływie Jeziora Regielskiego, 6 km od miasta Ełk w kierunku południowo-wschodnim. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1984 roku wynosi 6,56 ha natomiast wg danych geodezyjnych 9,7 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Jezioro ma kształt okrągły. Jest typowym przykładem jeziora zanikającego w wyniku silnego procesu eutrofizacji i zarastania. Jego maksymalna głębokość wynosi 1,8 m, głębokość średnia 1m. Dno zbiornika słabo urozmaicone z bardzo głęboka warstwą osadów dennych. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą osiedla ludzkie (30% długości linii brzegowej), pola uprawne, łąki i pastwiska (70%). Małą powierzchnię zlewni tworzą pola uprawne, łąki i pastwiska. Jezioro posiada  jeden niewielki, okresowy dopływ o charakterze rowu melioracyjnego. Odpływ wód następuje ciekiem Bez nazwy łączącym je z jeziorem Regielskim. W zbiorniku nie wykształca sie uwarstwienie termiczno – tlenowe, Mała głębokość i odkryte brzegi powodują szybkie nagrzewanie sie i intensywne mieszanie wody. Zimą, przy długo utrzymującej się pokrywie lodowo – śnieżnej występują deficyty tlenowe powodujące przyduchy. Roślinność wodna wynurzona bujnie rozwinięta. W pasie oczeretów otaczającym cały pas przybrzeżny nieprzerwanie występuje trzcina pospolita, pałka wąsko- i szerokolistna, skrzyp bagienny, sitowie jeziorne, turzyce i tatarak zwyczajny. Z roślin o liściach pływających występują grążel żółty, grzybień biały, osoka aloesowata i rdestnica połyskująca. Roślinność zanurzona znajduje się na całej powierzchni dna, tworząc zwarty dywan z ramienic.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB

szczupak, okoń, karp, lin, płoć, leszcz, karaś