Monografia jeziora Szóstak Mały

POŁOŻENIE JEZIORA

Jezioro Szóstak Mały położone jest koło wsi Orzechowo w gminie Stare Juchy, na szerokości geograficznej 53°57,1’, długości geograficznej 22°90,o’, wysokości nad poziom morza 128,5 m, 3 km na północ od Starych Juch.  Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1964 roku wynosi 16,6 ha,  natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 16,3 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Jezioro lekko wydłużone w kierunku północ – południe. Długość maksymalna – 875 m, szerokość – 325 m. Długość linii brzegowej jeziora wynosi 2100 m, co daje współ­czynnik rozwoju linii brzegowej 1,46, a zatem linia brzegowa jest słabo rozwinięta.

Jezioro jest płytkie. Jego maksymalna głębokość wynosi 4,7 m, a średnia 1,9 m.. Cała powierzchnia dna ma łagodne spadki i pokryta jest grubą warstwą osadów dennych. Brzegi jeziora są niskie. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pola uprawne częściowo zabudowane rekreacyjnie. Zlewnia bezpośrednia w części zamieszkałej przez człowieka i w części pól uprawnych wpływa eutrofizująco na ekosystem jeziora. Jezioro posiada kilka niewielkich dopływów o charakterze rowów melioracyjnych, co także jest źródłem zanieczyszczeń. Odpływ wód następuje ciekiem bez nazwy usytuowanym w północno – wschodniej części jeziora i łączącym je z jeziorem Szóstak Duży.

W okresie letnim nie tworzy się uwarstwienie termiczno – tlenowe. Cała masa wody jest dobrze nagrzana i natleniona.

W okresie długotrwałej pokrywy lodowej i braku dopływów, zdarzają się deficyty tlenowe powodujące śnięcia ryb. Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wynosi około 1,6 m..

Naczyniowa roślinność wodna jest uboga pod względem ilościowym jak i gatunkowym. Roślinność wynurzona zajmuje ok. 15% powierzchni dna, ciągnąc się wąskim pasem wzdłuż całej linii brzegowej. Dominuje trzcina pospolita, rzadziej sitowie i skrzyp. Z roślin o liściach pływających występuje grzybień, grążel i rdestnice. Roślinność zanurzona, ograniczona przez niską przezroczystość wody (20,8% dna) reprezentują moczarka, wywłócznik, rdestnica połyskująca i jaskier.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, okoń, sandacz, lin, karaś, węgorz,płoć, karp