Monografia jeziora Zawadzkie

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Zawadzkie położone jest w gminie Stare Juchy, obok wsi Zawady, 8 km od Starych Juch, na szerokości geograficznej 53°56,4′, długości geograficznej 22°14,2′ i wysokości nad poziomem morza – 125,8 m.
Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1964 roku wynosi 96,2 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 96,63 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro składa się z owalnej i płytkiej części północnej oraz mniejszej i głębszej, oddzielonej wąskim przesmykiem, części południowej i posiada wyspę o powierzchni 0,5 ha. Długość maksymalna jeziora wynosi 1750 m, a szerokość 675 m. Długość linii brzegowej osiąga 5900 m i daje wskaźnik rozwoju 1,7, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest przeciętnie rozwinięta.
Jezioro nie jest głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 9,7 m, a średnia głębokość 2,7 m. Dno silnie urozmaicone (wsk. głębokości – 0,28) muliste, jednak występują niewielkie partie piaszczyste.
Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pola uprawne (około 60% linii brzegowej), pastwiska i łąki (ok.10%) i osiedla ludzkie (30%), co niekorzystnie wpływa na proces eutrofizacji. Jezioro jest silnie wykorzystywane turystycznie.
Do jeziora wpada kilka okresowo czynnych dopływów o charakterze rowów melioracyjnych. Odpływ łączy je z jeziorem Laśmiady.
Jezioro Zawadzkie ma wodę odpowiadającą III klasie czystości, przy czym część południowa jest bardziej zanieczyszczona. Dość ciepły i dobrze natleniony epilimnion sięga 5 metrów głębokości. Poniżej występuje płytki metalimnion o maksymalnym gradiencie temperatury wynoszącym 4,00C/m. Równolegle występuje spadek zawartości tlenu do wartości śladowych.
Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej jest niska i nie przekracza 1,3 m, świadcząc o daleko posuniętym procesie eutrofizacji zbiornika.
Roślinność wynurzona jest uboga (12,6% powierzchni dna) zarówno pod względem ilościowym jak i składu gatunkowego. Dominuje trzcina pospolita, rzadziej występuje pałka wąskolistna, sit i skrzypy. Z roślin o liściach pływających – pojedyńczo grążel żółty. Roślinność zanurzona zajmuje około 26% powierzchni i jest reprezentowana przez wywłócznik, moczarkę, rdestnice i ramienice. W ostatnim czasie obserwuje się przyspieszony proces zarastania dna.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, sandacz, węgorz, sum, okoń, karp, karaś, lin, leszcz, jaź, płoć