Monografia jeziora Zielone

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Zielone położone jest przy drodze Ełk – Wydminy, w gminie Stare Juchy, 9 km na północny zachód od miasta Ełk. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1981 roku wynosi 6,44 ha natomiast wg danych geodezyjnych 8,52 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro ma kształt lekko wydłużony w kierunku wschód – zachód. Jest jeziorem zanikającym w wyniku silnego procesu eutrofizacji i zarastania. Jego maksymalna głębokość wynosi 2,6 m, a głębokość średnia 1,5 m. Dno zbiornika słabo urozmaicone z bardzo głęboką warstwą osadów dennych. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą lasy. W zachodniej części jezioro posiada okresowy dopływ, doprowadzający wodę z jeziora Seneczek. Odpływ wód następuje ciekiem bez nazwy łączącym je z jeziorem Woszczelskim we wschodniej części zbiornika.
W zbiorniku nie wykształca się stratyfikacja termiczno – tlenowa. Cała masa wody jest latem dobrze nagrzana i natleniona. Zimą, przy długo utrzymującej się pokrywie lodowo – śnieżnej występują deficyty tlenowe powodujące przyduchy.
Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 2,5 m.
Roślinność wodna wynurzona jest dobrze rozwinięta. W pasie oczeretów otaczającym pas przybrzeżny występuje trzcina pospolita, pałka wąsko- i szerokolistna, skrzyp bagienny i turzyce. Z roślin o liściach pływających występują grążel żółty, grzybień biały i rdestnica pływająca. Roślinność zanurzona znajduje się na całej powierzchni dna, tworząc zwarty dywan z ramiennic a w części zachodniej moczarki i rogatka.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, okoń, węgorz, karp, lin, karaś, płoć