Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
Logo RYBACTWO I MORZE

Rybakówka Klusy – instalacja fotowoltaiczna.

Tytuł operacji: Stanica wędkarska „Rybakówka Klusy” – rozbudowa bazy turystycznej

Cel operacji: Ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych polegające na  tworzeniu i rozwijaniu instalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wykonywanie instalacji fotowoltaicznej na rybakówce w Klusach oraz utrzymaniu jej przez 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez ARiMR

Opis operacji: Operacja polega na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nr 2 położonego na terenie rybakówki w Klusach na działce nr 444/3. Pozwoli to na ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez zastosowanie odnawialnego źródła energii oraz obniży koszty eksploatacji obiektu.

Dofinansowanie operacji: 30 294,00 zł, w tym 25 749,90 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR