Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
Logo RYBACTWO I MORZE

„Stanica Wędkarska Klusy” – wyposażenie bazy pobytowej

Tytuł operacji:„Stanica Wędkarska Klusy” – wyposażenie bazy pobytowej

Cel operacji:„Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”

Opis operacji: Operacja ma celu podniesienie standardu wyposażenia w „Stanicy Wędkarskiej” Klusy, W jej ramach wykonana zostanie sauna drewniana w budynku 2B oraz zakupiona „gorąca beczka kąpielowa” ustawiona w wybudowanej wiacie. Kupiona zostanie też pompa z wężem do napełniania beczki wodą.

Dofinansowanie operacji: 24 229,70 zł, w tym 18 172,28 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR