„Stanica Wędkarska Klusy”- rozbudowa bazy turystycznej

Tytuł operacji: „Stanica Wędkarska Klusy” – rozbudowa bazy turystycznej

Cel operacji:„Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru, poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury i zakup wyposażenia. Utrzymanie dwóch miejsc pracy, w okresie 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej. ”

Opis operacji: Operacja ma celu podniesienie standardu wyposażenia w „Stanicy Wędkarskiej” Klusy. Wybudowane zostaną – miejsca spotkań turystów tj. wiata drewniana wyposażona w grill a także wiata stanowiąca zadaszenie, zakupionej wraz z pompą do jej napełniania, „gorącej beczki kąpielowej”

Dofinansowanie operacji: 29 038,00 zł, w tym 24 682,3 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR

[