Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
Logo RYBACTWO I MORZE

Stanica wędkarska „Rybakówka Klusy” – rozbudowa bazy pobytowej, infrastruktury oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt turystyczny

Tytuł operacji: Stanica wędkarska „Rybakówka Klusy” – rozbudowa bazy pobytowej, infrastruktury oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt turystyczny
Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy
Zakres operacji: Rozwinięcie dodatkowej działalności związanej z rybactwem śródlądowym przy wykorzystaniu środowiskowych i społecznych uwarunkowań – rozwój działalności związanej z turystyką wędkarską; Utrzymanie istniejących miejsc pracy w przedsiębiorstwie.
Opis operacji: Operacja polega na kupnie 4 gotowych, całorocznych domków letniskowych z odpowiednim wyposażeniem, wykonaniu niezbędnej infrastruktury i uzbrojenia terenu (instalacje wod-kan, elektryczna, fotowoltaiczna, alarmowa i p.poż., drogi dojazdowe i parkingi), remoncie kapitalnym istniejącego i budowie nowego pomostu wędkarskiego, oraz zakupie łodzi wędkarskich wyposażonych w silniki elektryczne. Powstała w ten sposób baza wypadowa pozwoli na dłuższy pobyt grup wędkarzy i  połowy ryb jeziorach leżących w pobliżu rybakówki Klusy.
Wartość operacji: 520 077,12 zł
Dofinansowanie operacji: 202 987,04 zł, w tym 152 240,28 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMiR