Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
Logo RYBACTWO I MORZE

Zapytanie ofertowe

dotyczące wykonanie wiaty na działce 444/3 położonej w Klusach gm. Orzysz w ramach operacji „Stanica wędkarska „Rybakówka Klusy”- rozbudowa bazy turystycznej”.

Termin składania ofert – 2020-11-04 godz.2400

Data publikacji zapytania 2020-01-20