Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
Logo RYBACTWO I MORZE

Stanica wędkarska „Rybakówka Klusy” – rozbudowa bazy turystycznej

Tytuł operacji: Stanica wędkarska „Rybakówka Klusy” – rozbudowa bazy turystycznej

Cel operacji: Rozwój działalności gospodaczej poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury i wyposażenia oraz wprowadzanie na rynek nowych usług umożliwiających dywersyfikację działalności sektora rybackiego i nie zwiazanych z podstawową działalnością rybacką. Utrzymanie deklarowanego jednego miejsca pracy w okresie od dnia dokonania płatności końcowej.

Opis operacji:Operacja polega na rozbudowie terenu Stanicy Wędkarskiej leżącej na terenie działek 444/1, 444/2 i 444/3 we wsi Klusy gm. Orzysz. Planuje się wybudowanie wiaty, 4 pergoli przy istniejacych domkch, zakup wyposażenia uzupełniajacego oraz ustawienie nośnika z reklamą wizualną promującego ofertę Stanicy.

Dofinansowanie operacji: 44 621,00 zł, w tym 37 927,85 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR