Gospodarstwo Jeziorowe – remont i modernizacja infrastruktury rybakówki

Tytuł operacji: Gospodarstwo Jeziorowe – remont i modernizacja infrastruktury rybakówki

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Opis operacji: Operacja polega na remoncie i modernizacji posiadanej przez Gospodarstwo infrastruktury – szopy na wodzie leżącej na terenie rybakówki Szczecinowo.

Dofinansowanie operacji: 21 491,86 zł, w tym 16 118,89 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR