Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
Logo RYBACTWO I MORZE

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zakupu nowego samochodu nowego samochodu osobowego Łada Urban 3D wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Termin składania ofert – 2018-05-01

Data publikacji zapytania 2018-04-21

 

 Zapytanie ofertowe:  Pobierz
 Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe: Pobierz
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań: Pobierz