Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Logo RYBACTWO I MORZE

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące rozbudowy i modernizacji budynku gospodarczego położonego na działce 20/5 we wsi Rożyńsk gm. Ełk,

Termin składania ofert – 22.08.2018

Data publikacji zapytania – 03.08.2018r.

  1. Zapytanie ofertowe  optional file name
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  optional file name
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  optional file name
  4. Książka przedmiarów   optional file name