Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Logo RYBACTWO I MORZE

Rybakówka Rożyńsk – rozbudowa i modernizacja budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą. Zakup wyposażenia punktów obrotu rybą.

Tytuł operacji:Rybakówka Rożyńsk – rozbudowa i modernizacja budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą. Zakup wyposażenia punktów obrotu rybą.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Opis operacji: Operacja polega na:

1. Rozbudowie i modernizacji budynku gospodarczego leżącego na terenie rybakówki w Rożyńsku. W wyniku operacji powstanie punkt obrotu rybą uzupełniony o pomieszczenie na wytwornicę lodu i skrzynie transportowe oraz pomieszczenie magazynowe. Dobudowane poddasze zostanie wykorzystane na zaplecze socjalne dla pracowników. Teren zostanie ogrodzony. Powstanie utwardzona droga dojazdowa.

2. Zakupie wyposażenia punktów obrotu rybą

  • zakup wag elektronicznych, hermetycznych z własnym zasilaniem (rybakówka Rożyńsk, Stare Juchy, Sajzy).
  • zakup wytwornicy lodu o wydajności 500-600 kg lodu/dobę (rybakówka Ełk),

Wartość operacji: 480 182,36 zł

Dofinansowanie operacji: 195 775,75 zł, w tym 146 831,81 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMiR