Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
Logo RYBACTWO I MORZE

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące remontu budynku magazynowego położonego na działce 15/15 w Ełku przy ul. 11 Listopada

Termin składania ofert – 29.08.2018

Data publikacji zapytania – 11.08.2018r.

  1. Zapytanie ofertowe  optional file name
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  optional file name
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  optional file name