Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Logo RYBACTWO I MORZE

Rybakówka Ełk – instalacja fotowoltaiczna

Tytuł operacji: Rybakówka Ełk – instalacja fotowoltaiczna

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury

Opis operacji: Operacja polega na zakupie i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kWh na dachu budynku magazynowego w obiekcie Ełk.

Wartość operacji: 46 924,50 zł

Dofinansowanie operacji: 19 075,00 zł, w tym 14 306,25 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMiR