Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Logo RYBACTWO I MORZE

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW na budynku magazynowym położonym w: 19-300 Ełk ul. 11 Listopada 51A.

Termin składania ofert – 2018-12-10 godz. 1500

Data publikacji zapytania 2018-11-23

  1. Zapytanie ofertowe  optional file name
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  optional file name
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  optional file name