Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
Logo RYBACTWO I MORZE

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące remontu i modernizacji pomieszczeń przyjęcia i obrotu rybą w rybakówkach Stare Juchy, Sajzy i Sędki zgodnie z przedmiarem robót ujętych w kosztorysie inwestorskim  z dn. 22.01.2019r. wykonanym przez AASOBOL Pracownia Projektowa Arnold Sobol

Termin składania ofert – 2019-08-29 godz. 1500

Data publikacji zapytania 2019-08-12

  1. Zapytanie ofertowe optional file name
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy optional file name
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych optional file name
  4. Przedmiar robót   optional file name