Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
Logo RYBACTWO I MORZE

Gospodarstwo Jeziorowe – poprawa warunków obrotu i sprzedaży ryb pochodzących z własnych połowów

Tytuł operacji: Gospodarstwo Jeziorowe – poprawa warunków obrotu i sprzedaży ryb  pochodzących z własnych połowów

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Opis operacji: Operacja polega na na remoncie budynku magazynu ryb w Ełku, pomieszczeń związanych z obrotem i sprzedażą ryb w budynkach leżących na rybakówkach w Starych Juchach, Sajzach i Sędkach oraz modernizacji posiadanego wyposażenia z tym związanego.

Dofinansowanie operacji: 87 349,51 zł, w tym 65512,13 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMiR