„Modernizacja Gospodarstwa – poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy”

Tytuł operacji: Modernizacja Gospodarstwa – poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Opis operacji: Operacja polega ona na zakupie ciągnika jednoosiowego Dakr Panter FD-2H wraz z przystawkami roboczymi oraz samochodu dostawczego.

Dofinansowanie operacji: 73 737,40 zł, w tym 55 303,05 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMiR