Operacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Logo RYBACTWO I MORZE
Logo RYBACTWO I MORZE

Zapytanie ofertowe

dotyczące wykonania pomostu pływającego we wsi Sajzy gm. Ełk w jeziorze Łaśmiady, przy działce 46/9 w ramach operacji „Gospodarstwo Jeziorowe – rozbudowa bazy pobytowej dla wędkarzy, jej infrastruktury i wyposażenia”.

Termin składania ofert – 2020-01-31 godz.2400

Data publikacji zapytania 2020-01-20