Zakup silnika do łodzi rybackiej

Tytuł operacji: Zakup silnika do łodzi rybackiej

Cel operacji:Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy

Opis operacji:Operacja, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, polega na zakupie silnika zaburtowego do łodzi rybackiej. Przyczyni się do utrzymanie dotychczasowego okresu bez wypadku przy pracy w Gospodarstwie.

Dofinansowanie operacji: 27 23,58 zł, w tym 2 042,68 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR