Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku

Komunikat

Przychylając się do wniosków wędkarzy informuję, że w przypadku braku pokrywy lodowej zezwalam na połów z łodzi do dnia 29.02.2024r. w wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Jeziorowe. Jednocześnie przypominam, że okres ochronny szczupaka trwa od 01 stycznia do 30 kwietnia

Prezes Zarządu

mgr inż. A. Abramczyk

Komunikat

Informuję, że w zakładce Regulamin/cennik umieszczone zostały ceny zezwoleń obowiązujące w 2024r. W porównaniu do bieżącego roku nie uległy one zmianie. Ze względu na wydłużenie okresu połowu metodą trolilingową symbolicznie podeniesiono wysokość dopłaty.

Sprzedaż internetową rozpoczynamy od dnia 11.12.2024r.. Pozostałą, tak jak co roku, od dnia 02.01.2025r.

A. Abramczyk

Ważny komunikat

Odpowiadajac na postulaty wędkarzy przesuwam termin rozpoczęcia sezonu letniego na dzień 12.03.2023r. Cena zezwolenia oraz pozostałe zasady amatorskiego połowu ryb obowiązują bez zmian

Prezes Zarządu

mgr inż. A. Abramczyk

 

Komunikat

W związku z brakiem pokrywy lodowej, przychylając się do wniosków wędkarzy, zezwalam na połów z łodzi do dnia 28.02.2023r. w wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Jeziorowe. Jednocześnie przypominam, że okres ochronny szczupaka w bieżącym roku trwa od 01 stycznia do 29 kwietnia

Prezes Zarządu

mgr inż. A. Abramczyk

Informacja

W dniach 11.09-12.09.2020r. w jeziorze Łaśmiady odbyły się VI Drużynowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym. Startowało 29 zawodników. Wyniki oraz regulamin zawodów znajdują się w załączniku. Najwiekszą złowioną rybą był szczupak o wadze 5,3 kg. Bliższe informacje na stronie Stowarzyszenia Spearfishing Poland https://www.sspoland.pl/

  1. Wyniki
  2. Regulamin

Dojazd do jeziora Krzywe Oleckie

W zwiazku z licznymi pytaniami wędkarzy dotyczącymi dojazdu informuję, że zgodnie z zapewnieniem Pana Janusza Zakrzewskiewskiego – Wójta Gminy Świętajno, ogólnodostepny dostęp do jeziora Krzywe Oleckie stanowią dwie plaże gminne zlokalizowane w miejscowości Krzywe. Są to działki o nr geodezyjnym 100/2 i 124/7, obręb 0013 Krzywe, gm. Świętajno. W załączniku pismo p. Wójta.

  1. pismo optional file name

 

Propozycja współpracy

Gospodarstwo Jeziorowe proponuje na dogodnych warunkach długoterminowy wynajem (na sezon lub cały rok) położonych nad jeziorami naszych obiektów turystycznych wraz ze sprzętem rekreacyjnym. Ofertę kierujemy do osób fizycznych, kół wędkarskich i firm.

Kontakt: +48 661 290 788; 789 385 316; 503 316 025

 

Komunikat

Poniżej umieszczam informację jaką uzyskałem z Sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb.

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r. 

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Prezes Zarządu                                                                                                                            Andrzej Abramczyk

Ważny komunikat

Informuję, że przychylając się do wniosków wędkarzy przyspieszam termin rozpoczęcia sezonu letniego o 2 tygodnie. Zakupione zezwolenia letnie obowiązywać będą od dnia 21.03.2020r. Pozostałe terminy (w tym rozpoczecia połowu z łodzi) pozostają bez zmian.

Jednocześnie, w związku z sytuacją epidemiczną i wystepującymi utrudnieniami, apeluję i zachęcam do nabywania zezwoleń online przez aplikację e-okon.

Prezes Zarządu                                                                                                                            Andrzej Abramczyk

Ogłoszenie

Gospodarstwo Jeziorowe informuje, że w celu ograniczeniu kradzieży sprzętu rybackiego, od dnia 2018-05-14 obszar ich ustawiania we wszystkich jeziorach użytkowanych przez Gospodarstwo (patrz: zakładka “Łowiska) będzie monitorowany za pomocą fotopułapek. Montowane one będą także w należących do firmy stacjonarnych urządzeniach połowowych. Jednocześnie kolejny raz przypominamy, że zgodnie z  art. 8 pkt 1 ust. 12 Ustawy o rybactwie śródlądowym zabrania się połowu ryb wędką w odległości mniejszej niż 50 m  od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dodaliśmy zakładkę Aktualna pogoda. W sposób dynamiczny pokazuje ona bieżące wskazania profesjonalnej stacji pogodowej ustawionej na terenie naszego Gospodarstwa. Zapraszamy do korzystania.