Komunikat

Poniżej umieszczam informację jaką uzyskałem z Sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb.

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r. 

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Prezes Zarządu                                                                                                                            Andrzej Abramczyk

Ważny komunikat

Informuję, że przychylając się do wniosków wędkarzy przyspieszam termin rozpoczęcia sezonu letniego o 2 tygodnie. Zakupione zezwolenia letnie obowiązywać będą od dnia 21.03.2020r. Pozostałe terminy (w tym rozpoczecia połowu z łodzi) pozostają bez zmian.

Jednocześnie, w związku z sytuacją epidemiczną i wystepującymi utrudnieniami, apeluję i zachęcam do nabywania zezwoleń online przez aplikację e-okon.

Prezes Zarządu                                                                                                                            Andrzej Abramczyk

Ogłoszenie

Gospodarstwo Jeziorowe informuje, że w celu ograniczeniu kradzieży sprzętu rybackiego, od dnia 2018-05-14 obszar ich ustawiania we wszystkich jeziorach użytkowanych przez Gospodarstwo (patrz: zakładka “Łowiska) będzie monitorowany za pomocą fotopułapek. Montowane one będą także w należących do firmy stacjonarnych urządzeniach połowowych. Jednocześnie kolejny raz przypominamy, że zgodnie z  art. 8 pkt 1 ust. 12 Ustawy o rybactwie śródlądowym zabrania się połowu ryb wędką w odległości mniejszej niż 50 m  od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dodaliśmy zakładkę Aktualna pogoda. W sposób dynamiczny pokazuje ona bieżące wskazania profesjonalnej stacji pogodowej ustawionej na terenie naszego Gospodarstwa. Zapraszamy do korzystania.

Ogłoszenie

„Szanowni Państwo,
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie zwraca się nie tylko do pasjonatów wędkarstwa, ale również do miłośników przyrody z prośbą o udział i pomoc przy badaniach naukowych obejmujących postrzeganie przez różne grupy społeczne nowych trendów charakteryzujących uprawianie wędkarstwa w Polsce. Analiza zebranych danych będzie wykorzystana przy opracowaniu publikacji naukowych z zakresu rybactwa i socjologii, jak również skierowana będzie do szerokiego odbiorcy w formie artykułów popularnonaukowych oraz wystąpień na konferencjach, seminariach i szkoleniach. W tym celu stworzyliśmy wersję online ankiety, która znajduje się w linku poniżej:
http://ankiety.infish.com.pl/ankieta/3/9475748d08203c4b10d9ad2d23888d40
Licząc na zrozumienie i pomoc w badaniach pragniemy zachęcić do wypełnienia ankiety.
Z poważaniem
Tomasz Czerwiński
Zakład Bioekonomiki Rybactwa”

Komunikat

W związku z brakiem pokrywy lodowej, przychylając się do wniosków wędkarzy, zezwalam na połów z łodzi do dnia 29.02.2020r. w wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Jeziorowe. Jednocześnie przypominam, że okres ochronny szczupaka trwa od 01 stycznia do 30 kwietnia

Prezes Zarządu

mgr inż. A. Abramczyk

 

 

Zaproszenie

Zapraszamy wędkarzy z rodzinami do korzystania z naszej bazy turystycznej i wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego. Przy pobycie powyżej 5 dni udzielamy 50% zniżki na zakup zezwolenia na amatorski połów ryb.

Zestawienie zarybień w latach 2010 – 2018

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Dobrzyń 2010-2018  pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Druglin Duży 2010-2018   pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Łaśmiady 2010-2018   pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Mleczówka Duża 2010-2018   pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Rogale 2010-2018 pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Sawinda Wielka 2010-2018 pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Selment Wielki 2010-2018   pobierz

Zarybienia obwodu rybackiego jeziora Szarek 2010-2018   pobierz

Informacja

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dodaliśmy zakładkę Aktualna pogoda. W sposób dynamiczny pokazuje ona bieżące wskazania profesjonalnej stacji pogodowej ustawionej na terenie naszego Gospodarstwa. Zapraszamy do korzystania.

Komunikat

Informujemy, że ceny licencji na rok 2019 pozostają na poziomie cen z roku 2018. Niewielkim zmianom uległ regulamin – doprecyzowano zasady rodzinnego połowu ryb.

 

Informacja

Gospodarstwo Jeziorowe informuje, że w celu ograniczeniu kradzieży sprzętu rybackiego, od dnia 2018-05-14 obszar ich ustawiania we wszystkich jeziorach użytkowanych przez Gospodarstwo (patrz: zakładka “Łowiska) będzie monitorowany za pomocą fotopułapek. Montowane one będą także w należących do firmy stacjonarnych urządzeniach połowowych. Jednocześnie kolejny raz przypominamy, że zgodnie z  art. 8 pkt 1 ust. 12 Ustawy o rybactwie śródlądowym zabrania się połowu ryb wędką w odległości mniejszej niż 50 m  od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa.